Logo Pandora

Liên hệ

Album khách hàng nâng mũi tại Viện Pandora

Phẫu thuật: Nâng mũi bằng sụn siêu mềm của mỹ bọc cân thái dương
Hình ảnh sau 4 tuần phẩu thuật

Phẩu thuật nâng mũi bọc sun tự thân
Hình ảnh sau 4 tuần phẩu thuật

Hình ảnh KH chụp sau 4 tuần PT & tái khám

Phẫu thuật: Nâng mũi chuẩn HQ

Hình ảnh chụp sau 10 ngày phẫu thuật

PT tạo hình chỉnh sửa mũi khoằm ( mũi két )

Hình ảnh KH chụp sau 4 tuần PT & tái khám

Thu gọn cánh mũi

Tạo hình lại chóp mũi ( đầu mũi ) cho thon gọn và cao hơn

Nâng mũi bọc sụn tự thân 2 lớp

Thu gọn cánh mũi

Tạo hình lại chóp mũi ( đầu mũi ) cho thon gọn và cao hơn

Nâng mũi HQ

Thu nhỏ tạo hình cánh mũi hạt chanh

Tạo hình lại toàn bộ phần chóp mũi ( đầu mũi )

Phẫu thuật: Nâng mũi 3D chuẩn HQ

Nâng mũi bọc sụn tự thân

Chóp mũi ( đầu mũi ) cao thon hơi hếch nhẹ

Nâng mũi bọc sụn tự thân

Nâng mũi 3D chuẩn HQ

Nâng mũi 3D chuẩn HQ

Nâng mũi 3D chuẩn HQ

Nâng mũi sline

PT tạo hình chỉnh sửa mũi vẹo

Tạo hình lại toàn bộ vách ngăn do dị tật bẩm sinh

Nâng mũi bọc sụn tự thân 2 lớp

Nâng mũi bọc sụn tự thân 2 lớp

Nâng mũi Sline, Thu nhỏ tạo hình cánh mũi hạt chanh

Gọt chỉnh sửa thu nhỏ xương 2 bên hàm tạo khuôn mặt Vline

Tạo hình lại toàn bộ phần chóp mũi(đầu mũi)

Nâng mũi bọc sụn tự thân

Thu nhỏ tạo hình cánh mũi hạt chanh

Nâng mũi bọc sụn tự thân

Nâng mũi cấu trúc

Nâng mũi sline

Phẫu thuật cắt mí & Nâng mũi Sline

Nâng mũi sline

Nâng mũi cấu trúc

Nâng mũi sline

Nâng mũi cấu trúc

Chỉnh sửa gồ sống mũi, chóp mũi
Hình ảnh được chụp sau 2 tuần phẩu thuật

Tạo hình môi trái tim

Nâng mũi bọc sụn tự thân

Tạo hình môi trái tim

Cắt mí Hàn Quốc

Nâng mũi bọc sụn tự thân

Tạo hình môi trái tim

Nâng mũi bọc sụn tự thân

Tạo hình môi trái tim

Nâng mũi bọc sụn tự thân

Chỉnh sửa tạo hình phần sống mũi bị gẫy võng

Nâng mũi bọc sụn tự thân

Chỉnh sửa mài sống mũi bị gồ 

Tạo hình lại chóp mũi to và bị khoằm 

Nâng mũi bọc sụn tự thân

Tạo hình, xử lý phần sống mũi bị gãy lõm

Thu nhỏ phần chóp mũi(đầu mũi )

Nâng mũi bọc sụn tự thân

Tạo hình, xử lý phần sống mũi bị gãy lõm

Nâng mũi bọc sụn tự thân

Nâng phần sống mũi bị võng trũng

Mài gồ phần sống mũi 

Tạo hình lại chóp mũi bị bè khoằm

Thu nhỏ gọn cánh mũi

Nâng mũi bọc sụn tự thân

Nâng mũi bọc sụn vành tai

Nâng mũi bọc sụn tự thân

Nâng mũi Hàn Quốc

Thu nhỏ tạo hình cánh mũi hạt chanh

Tạo hình lại toàn bộ phần chóp mũi ( đầu mũi ) cho thon gọn và cao hơn

Nâng mũi bằng sụn siêu mềm của Mỹ
và bọc cân thái dương

Nâng mũi bọc sụn tự thân 2 lớp

Nâng mũi bọc cân thái dương
Hình ảnh sau 2 tuần

Thu cuộn cánh mũi
Sau 1 tuần phẫu thuật

Nâng mũi bọc cân thái dương
Hình ảnh KH chụp sau 1 tuần phẫu thuật & tái khám

Nâng mũi bọc cân thái dương
Sau 1 tuần phẫu thuật

Nâng mũi bọc cân thái dương
Hình ảnh KH chụp sau 2 tuần phẫu thuật & tái khám

Nâng mũi bọc cân thái dương
Sau 10 ngày phẫu thuật

Nâng mũi bọc sụn tự thân
Hình ảnh KH chụp sau 10 ngày phẫu thuật & tái khám

Nâng mũi bọc sụn tự thân
Hình ảnh KH chụp sau 1 tuần phẫu thuật

Album khách hàng nâng mũi tại Viện PandoraRating: 8 out of 101284.