Logo Pandora

Liên hệ

Album khách hàng tạo môi trái tim tại Viện Pandora

Tạo hình môi trái tim

Tạo hình môi trái tim

Hình ảnh chụp sau 6 ngày PT & cắt chỉ

Tạo hình môi trái tim

Tạo hình môi trái tim

Hình ảnh chụp sau 1 tuần PT & tái khám

Phẫu thuật thu nhỏ & tạo hình môi trái tim

Phẫu thuật thu nhỏ & tạo hình môi trái tim trên khuyết nhẹ nhìn thật tự nhiên...
Hình ảnh KH chụp sau 1 tuần phẫu thuật

Tạo hình môi trái tim

Tạo hình môi trái tim

Hình ảnh chụp sau 10 ngày phẫu thuật

Tạo hình môi trái tim

Thu nhỏ mỏng môi trên và cắt bỏ sẹo mụn thịt

Tạo hình môi trái tim trên, nhưng do KH là nam nên BS chỉ tạo trái tim khuyết nhẹ cho thật tự nhiên

Tạo hình môi trái tim

Tạo hình môi trái tim

Hình ảnh chụp sau 1 tuần phẫu thuật

Tạo hình môi trái tim

Tạo hình môi trái tim

Tạo hình môi trái tim

Tạo hình môi trái tim

Nâng mũi bọc sụn tự thân

Tạo hình môi trái tim

Tạo hình môi trái tim

Cắt mí Hàn Quốc

Nâng mũi bọc sụn tự thân

Tạo hình môi trái tim

Tạo hình môi trái tim

Tạo hình môi trái tim

Tạo hình môi trái tim

Hình ảnh chụp KH sau 6 ngày PT và cắt chỉ

Tạo hình môi trái tim

Tạo hình môi trái tim

Album khách hàng tạo môi trái tim tại Viện PandoraRating: 8 out of 101528.