Logo Pandora

Liên hệ

Album khách hàng nhấn mí, bấm mí, cắt mí tại Pandora

Cắt mí HQ

Cắt mí HQ 3 trong 1
Hình ảnh sau 4 tuần phẩu thuật

Phẫu thuật cắt mí trên và mí dưới

Phẫu thuật cắt mí trên và mí dưới
Hình ảnh sau 2 tuần PT

Cắt mí ấn độ

Cắt mí ấn độ
hình ảnh sau 3 tuần phẫu thuật

Cắt mí trên xử lý hết sụp mí do bẩm sinh

Cắt mí trên xử lý hết sụp mí do bẩm sinh
hình ảnh sau 3 tuần phẫu thuật

Cắt mí HQ 3 trong 1

Cắt mí HQ 3 trong 1
Hình ảnh sau 10 ngày phẫu thuật

Cắt mí trên mí dưới

Cắt mí trên mí dưới
Hình ảnh sau 10 ngày phẫu thuật

Công nghệ độc quyền cắt mí Ấn Độ

Công nghệ độc quyền cắt mí Ấn Độ
Hình ảnh sau 1 tuần phẫu thuật và tái khám

Cắt mí Ấn Độ

Cắt mí Ấn Độ
Hình ảnh sau 1 tuần phẫu thuật

Cắt mí HQ-3-trong-1

Cắt mí HQ 3 trong 1

Cắt mí Ấn Độ

Cắt mí Ấn Độ
Hình ảnh sau 3 ngày tái khám

Cắt mí HQ 3 trong 1

Cắt mí HQ 3 trong 1

Cắt hết da dư

Lấy loại bỏ hết bọng mỡ bằng nội soi

Tạo 2 nếp gấp mí to, đều sâu và tự nhiên

NHẤN MÍ HQ TIÊU CHUẨN

NHẤN MÍ HQ TIÊU CHUẨN " 3 không "

Không sưng, không bầm, không phải nghỉ dưỡng

Cắt mí, lấy da dư và mỡ mí mắt trên

Cắt mí, lấy da dư và mỡ mí mắt trên

Cắt mí, mở rộng gốc mắt

Cắt mí, mở rộng gốc mắt 

Bấm mí bồ cầu

Bấm mí bồ cầu

Bấm mí bồ cầu

Bấm mí bồ câu

Bấm mí bồ cầu

Bấm mí bồ cầu

Nhấn mí Ấn Độ

Nhấn mí Ấn Độ

Nhấn mí Hàn Quốc

Nhấn mí Hàn Quốc

Nhấn mí 3D

Nhấn mí 3D

Nhấn mí Hàn Quốc

Bấm mí Hàn Quốc

Nhấn mí

Nhấn mí

Nhấn mí bồ câu

Bấm mí bồ câu

Cắt mí

Cắt mí

Cắt mí, lấy da dư

Cắt mí, lấy da dư và mỡ mí mắt trên

Cắt mí

Cắt mí

Cắt mí, lấy da dư

Cắt mí, lấy da dư và mỡ mí trên

Nhấn mí bằng chỉ Vàng theo CN mới của Hoa Kỳ

Nhấn mí bằng chỉ Vàng theo CN mới của Hoa Kỳ

Tạo nếp gấp 2 mí sâu, to đều tự nhiên

Nhấn mí 3D Hàn Quốc

Nhấn mí 3D Hàn Quốc

Công nghệ cắt mí HQ

Công nghệ cắt mí HQ
Hình ảnh sau 2 tuần phẫu thuật

Công nghệ cắt mí HQ

CN cắt mí HQ
Hình ảnh sau 2 tuần PT

CN độc quyền cắt mí Ấn Độ

CN độc quyền cắt mí Ấn Độ
Hình ảnh sau 1 tuần phẫu thuật

Cắt mí HQ 3 trong 1

Cắt mí HQ 3 trong 1
Hình ảnh chụp sau 10 ngày tái khám

Cắt mí trên & xử lý hết sụp mí do bẩm sinh

Cắt mí trên & xử lý hết sụp mí do bẩm sinh
Hình ảnh chụp sau 3 tuần phẫu thuật

Cắt mí trên & mí dưới

Cắt mí trên & mí dưới
Hình ảnh Khách hàng chụp sau 7 ngày phẫu thuật

Nhấn mí Double Eyelid áp dụng CN của HQ

Nhấn mí Double Eyelid áp dụng CN của HQ
Hình ảnh chụp sau 5 ngày cắt chỉ

Cắt mí

Cắt mí
Hình ảnh Khách hàng chụp sau 6 ngày phẫu thuật

Cắt mí

Cắt mí 3 trong 1
Hình ảnh chụp sau 10 ngày phẫu thuật

Cắt mí

Cắt mí 3 trong 1
Hình ảnh chụp sau 7 ngày phẫu thuật

CN độc quyền cắt mí Ấn Độ

CN độc quyền cắt mí Ấn Độ
Hình ảnh chụp sau 1 tuần phẫu thuật

Cắt mí 3 trong 1

Cắt mí 3 trong 1
Hình ảnh chụp sau 7 ngày phẫu thuật

Cắt mí trên & mí dưới

Cắt mí trên & mí dưới
Hình ảnh chụp sau 7 ngày phẫu thuật

Cắt mí 3 trong 1

Cắt mí HQ 3 trong 1 và mở rộng góc mắt
Hình ảnh KH chụp sau 1 tuần PT

CN độc quyền cắt mí Ấn Độ

CN độc quyền cắt mí Ấn Độ
Hình ảnh KH chụp sau 1 tuần phẫu thuật

Cắt mí trên & mí dưới

Cắt mí trên & mí dưới
Hình ảnh Khách hàng chụp sau 1 tuần phẫu thuật

Cắt mí Ấn Độ và lấy da dư

Cắt mí Ấn Độ và lấy da dư, mỡ mí dưới
Hình ảnh KH chụp sau 1 tuần phẫu thuật

Cắt mí trên & mí dưới

Cắt mí trên & mí dưới
Hình ảnh Khách hàng chụp sau 1 tuần phẫu thuật

CN độc quyền cắt mí Ấn Độ

CN độc quyền cắt mí Ấn Độ
Hình ảnh KH chụp sau 1 tuần phẫu thuật

Cắt mí trên & mí dưới

Cắt mí trên & mí dưới
Hình ảnh Khách hàng chụp sau 1 tuần phẫu thuật

Album khách hàng nhấn mí, bấm mí, cắt mí tại PandoraRating: 8 out of 101552.